Gir opp Warren Farm!

QPR meldte onsdag at klubben har gitt opp planene om å bygge et treningsanlegg på Warren Farm i Ealing. I stedet forhandler ledelsen nå om kjøp av en eiendom et helt annet sted. 

Av DAG HÅKON HELLEVIK

png-transparent-thumbs-down-art-thumb-signal-emoji-symbol-give-a-thumbs-up-hand-smiley-arm.pngDet er pent sagt en oppsiktsvekkende nyhet, bare drøyt to måneder etter at Les Ferdinand lovet supporterne at det fysiske arbeidet på Warren Farm-anlegget skulle påbegynnes senest ved sesongstart i 2021.

Klubben lanserte planene om Warren Farm i 2012. Meningen har vært å oppruste et eksisterende, utrangert anlegg og bygge et idrettsanlegg for lokalmiljøet vegg i  vegg med et treningsanlegg for klubben. Planene ble imidlertid møtt med stor lokal motstand. En beboergruppe har kjørt flere runder i rettssystemet, noe som er grunnen til at planene aldri er blitt realisert. I 2018 tapte beboerne i den siste rettsinstansen, og tilsynelatende lå veien da åpen for klubbens planer. Det som har tatt tid etter den tid er obligatoriske arkeologiske undersøkelser, noe som i parentes bemerket er vanlig også i Norge på tilsvarende prosjekter. Disse har imidlertid kommet i gang, og før koronakrisen satte inn regnet altså klubben med å kunne begynne å starte selve byggejobben i løpet av 12-15 måneder.

Nå har det altså dukket opp en mulighet til å kjøpe et annet område. QPR ønsker ikke å si hva slags tomt og hvor dette er. Klubben er, forståelig nok, redd for å miste enda en mulighet etter å ha slitt i årevis med å finne tomt ikke bare for nytt treningsfelt, men også for ny stadion. Administrerende direktør Lee Hoos bekrefter imidlertid at klubben er i «langt fremskredet fase» av forhandlinger om kjøp av en eiendom som har dukket opp på markedet nokså nylig.

QPR har imidlertid bekreftet at klubben fortsatt ønsker å samarbeide med Ealing kommune om å bygge idrettsfasiliteter for allmenheten på Warren Farm. Et slikt anlegg vil selvsagt være en god del mindre enn et kombinert anlegg med plass også for profesjonell fotball, og ettersom det da blir mer igjen av dagens friområde vil den lokale aksjonsgruppen antakelig være fornøyd.

Om QPRs fans er like fornøyde er et åpent spørsmål. Etter snart et tiår med luftige planer om både treningsanlegg og stadion, uten at noe har skjedd på bakken, er tålmodigheten hos deler av fansen heller tynnslitt. På den annen side ønsker alle, både supporterne og klubbledelsen, at QPR fortsatt skal holde til i den bydelen hvor vi har bodd siden 1917. Alle som har tilbrakt mer enn en halv dag i London W12 vet at det ikke akkurat er et strøk hvor store og tilgjengelige tomteområder vokser på trær!