Tony i klinsj med Hammersmith & Fulham

QPR-eier Tony Fernandes ber supporterne mobilisere mot kommunen for at klubben skal kunne forbli i London W12. Samtidig ber kommunen de samme supporterne om å mobilisere mot eierne - av nøyaktig samme grunn! Striden rundt QPRs stadiumplaner blir bare mer og mer forvirrende.

LR 1
Stridens kjerne: Loftus Road

Av DAG HÅKON HELLEVIK
 
Tony Fernandes sa i podcasten Open All R's nylig at klubben opplever seg motarbeidet av London Borough of Hammersmith & Fulham (LBHF) og antyder at QPR kanskje må flytte ut kommunen i jakten på tomt for ny stadion.

- Vi har hele tiden lovet at vi skal holde oss i nærområdet hvis vi kan, men det er ingen vits i å gjenta dette løftet dersom det viser seg umulig. Jeg sitter ikke og sier at vi kommer til å flytte klubben til Doncaster, men vi kan utmerket godt komme til å havne i en annen kommune, utenfor vårt historiske nedslagsfelt, sier han.

Klubben har måttet gi opp drømmen om stadion i det nye byområdet i Old Oak, og konsentrerer seg nå om det nedslitte kommunalt eide Linford Christie fridrettsstadion knappe to kilometer fra Loftus Road. Kommuneadministrasjonen gikk imidlertid hardt ut i høst og slo fast at QPR «driver og leker byutviklere i White City» og at det var uaktuelt «å gi en klubb med styrtrike eiere en tomt gratis». Disse uttalelsene var del av en større rapport hvor man var svært lite positive til å la QPR bygge på Linford Christie, hvor kommunen selv er grunneier.

Det er ikke kjent i hvilken grad frontene har flyttet seg siden disse uttalelsene falt, men skal vi tro Fernandes kan det neppe ha skjedd mye. Han uttrykker at han er skuffet både over Hammersmith & Fulham og over fylkesadministrasjonen i Stor-London.

- Problemet er at vi har en kommuneadministrasjon som ikke støtter oss og som ikke verdsetter det QPR gjør for lokalsamfunnet, slår han fast.

- Fansen må si klart og tydelig fra dersom de ønsker at kommunen skal behandle oss på en annen måte. Holdningene LBHF viser overfor oss er ikke noe vi i klubbadministrasjonen kan endre på egenhånd.

Samme dag som mediene begynte å referere til Fernandes uttalelser kom imidlertid LBHF med en appell til de samme supporterne - om å støtte kommunen i deres strid mot eierne!
QPR har lagt frem planer om boliger og næringslokaler på dagens stadiontomt den dagen en ny stadion står ferdig, men skal vi tro kommunen er dette et privat prosjekt i regi av Fernandes. Kommunen ber derfor QPRs supportere om å be eierne overlate eierskapet av klubben til fansen!


- Vi har hatt en rekke møter hvor Tony Fernandes forsøker å få kommunens tillatelse til å bygge boliger på Loftus Road, sier en talsmann på LBHFs egen nettside.

Fernandes har til og med forsøkt å få oss til å la ham overta de kommunale boligene i Batman Close som en del av prosjektet, slik at han selv kan bli en av de største eiendomsutviklerne i en av de mest attraktive bydelene i landet! Vi har imidlertid vært svært klare på at vi aldri kommer til å overdra folks hjem i Batman Close til noen privat utbygger, og at vi aldri vil gi noen kommunale eiendommer fra oss gratis. Hvis QPRs eiere ikke vil gjøre som de har lovet og bygge ut dagens stadion har vi tilbudt oss å vurdere andre løsninger, som å leie andre områder.

- Vi oppfordrer eierne til å sette klubben og fansens interesser i første rekke og vurdere å la supporterne eie klubben, etter mønster fra Barcelona. Vi setter QPR svært høyt, men vi ser det ikke som en kommunal oppgave å hjelpe klubbens eiere til å bedrive eiendomsspekulasjon, heter det i uttalelsen.

Batman Close er den lille ringveien bak Queens Tavern Pub som grenser opp mot nordenden av gata Loftus Road. Kommunen gjør ikke noe forsøk på å forklare om det er disse bygningene, eller Linford Christie stadion, det henvises til når det snakkes om at QPR «forlanger å få kommunale eiendommer gratis».

Dette er et av flere forhold som gjør kommunens uttalelse mildt sagt forvirrende. Det er også svært spesielt av LBHF å beskylde Tony Fernandes for å forsøke å bruke klubbens stadionplaner som brekkstang for personlig vinning. I tillegg beskylder kommunens talsmann eierne for «ikke å holde løftene om å investere i den eksisterende stadion» noe som er meningsløst all den stund noe slikt løfte aldri er blitt gitt.

Klubben - men i enda større grad kommunen - skylder nå QPRs supportere en konkret og inngående forklaring på hva som ligger bak disse beskyldningene. Det er umulig for fansen å støtte verken den ene eller den andre parten i det som ser ut til å være enda en fastlåst stadionkonflikt dersom vi ikke får grundig informasjon om hva det faktisk er som foregår.

  • Ny stadion

    Dette er jo bare trist. Uttalelsen fra kommunen som mener at supporterne skal eie klubben etter et mønster fra Barcelona. Ja, det viser nok dessverre hvor lite peiling de har på fotball.

    2019-02-08 13:40:50
    [Svar]