QPR Norway gir ut medlemsbladet Superhoops 4 ganger pr år. Videre står supporterklubben for drift av www.qpr.no.

Supporterklubben arrangerer minst én fellestur til London hver sesong, og de siste årene har også årsmøtet blitt holdt i forbindelse med denne turen. 2020 var i så måte et unntaksår i forbindelse med koronapandemien, da det ikke har vært fellesturer og årsmøte ble gjennomført digitalt på Teams. 

I tillegg stiller klubben lag i supportercupen, som hver vår samler flere hundre mennesker på Nordre Åsen i Oslo. Dette er et arrangement som driftes av Supporterunionen for Britisk fotball.

Det blir også arrangert sosiale samlinger i forbindelse med TV-kamper mm.

Stigende medlemstall
Antall medlemmer økte markant da vi var i Premier League. Ved sesongslutt i 2010, året før vi rykket opp, hadde vi 356 medlemmer. Etter opprykket til Premier League våren 2011 var vi 483 betalende QPR-sjeler i supporterklubben. Veksten fortsatte og supporterklubben hadde godt over 600 medlemmer på det meste. Tallet har vært noe synkende etter noen sportslig magre år, og vi er nå cirka 500 medlemmer 

Kontingent
Medlemskontingenten for sesongen 2021/22 er kr 375,- for enkeltmedlemmer. Har du flere i husstanden som ønsker å være medlem så har vi familiemedlemskap til kr 500,-. Ditt medlemskap registreres når vi har mottatt innbetalingen. Husk å påføre navn og korrekt adresse på giroen.

Innbetalingen skjer til konto nr: 0532.39.04083, QPR Norway v/ Eivind Vasstrand, Fornebuveien 10 C, 1366 Lysaker.

Kontakt
Ønsker du mer informasjon om supporterklubben, kan du ta kontakt med en av oss i styret. Navn, mailadresser og telefonnummer finner du her.

Meld deg inn i lenken under!