Årsmøte og fellestur

Her kommer innkalling til årsmøte for QPR Norway og info om fellesturen til W12 i november! 

QPR Norway  

                                              

Årsmøte 2018  

Sted: London, Shepherds Bush – (ikke avklart, men I nærheten av Loftus Road) 

Tidspunkt: Lørdag 10. november 2018 kl. 10:00 – 12:00 

Agenda årsmøte:  

 1. Valg av møteleder og referent  

 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Opptelling av stemmeberettigete 

 3. Styrets årsberetning 2017/18 (deles ikke ut - se siste Sh) 

 4. Regnskap 2017/18 og revisjonsberetning (deles ut på årsmøte - se også siste Sh) 

 1. Budsjett 2018/19 (deles ut på årsmøtet - se også siste Sh) 

 2. Kontingent 2019/20 

 3. Innkomne forslag frist for innsendelse er 20. oktober 

 4. Valg av styre – det skal velges leder og to styremedlemmer for 2 år:
  a) Leder  
  b) Styremedlem – redaktør Superhoops 
  c) Styremedlem – billettansvarlig  

 1. Valg av revisor 

 2. Eventuelt /ordet fritt  

Tekstboks