Dagens styre i supporterklubben består av Kåre Svang, Eivind Vasstrand, Lars Ødemark, Stian Karlsen og Dag Håkon Hellevik.

Klubbleder, medlemsregister, reiser og supporterutstyr
Kåre Svang, Veiginvn 151, 3517 Hønefoss
+ 47 924 35 737
qprkaare@hotmail.com

Kasserer
Eivind Vasstrand, Fornebuveien 10 C, 1366 Lysaker
+47 412 34 801
eivind.vasstrand@akersolutions.com

Styremedlem/billettansvarlig
Lars Ødemark,
lars.odemark@gmail.com
(For henvendelser angående billetter benytt qprbilletter@odemark.no)

Redaktør SuperHoops
Dag Håkon Hellevik, Nordre Halset vei 78a, 7023 Trondheim
0047 91 18 26 74
daghakon@besonet.ch

Redaktør www.qpr.no
Stian Karlsen, Bjørnliveien 53, 3917 Porsgrunn
+47 913 11 221
stiankarls1@hotmail.no

I tillegg til styret er vi så heldige at vi har vår egen revisor

Revisor
Steinar Engebretsen, Sølve Solfengs vei 14, 0956 Oslo 
+47 958 21 510
st-engeb@frisurf.no