Av DAG HÅKON HELLEVIK

Dave har av åpenbare grunner ikke så lett for å selge blader utenfor stadion når kampene går uten publikum. Den åpenbare løsningen har han funnet på nett, og hans første digitale utgave kom under sesongavslutningen i juni. Bladet er slik vi kjenner det, fullt av Dave og hans bidragsyteres syn på QPRs nåtid, fortid og fremtid.

Daves intensjon er å gå tilbake til papirutgaver når dette er mulig. For ham betyr dette imidlertid mer enn at et fåtall publikummere kan vende tilbake til tribunene, noe som antakelig blir første skritt på fotballens vei til et normalt liv også i England. Dave er avhengig av fulle tribuner for å kunne få gode salgstall, og om det i det hele tatt kommer til å skje i løpet av inneværende sesong er høyst usikkert.

Derfor vil AKUTRS i overskuelig fremtid bli å finne som pdf på nett, og for oss nordmenn gjør det saken mye enklere at vi ikke behøver å løpe så langt for å kjøpe! Gå inn på AKUTRS-linken til høyre på denne nettsida (eller her!) og finn ut hvordan du kan abonnere på nettutgaven av Englands eldste og beste fan-magasin - og det uten å forlate verken fødelandet eller godstolen! Uten papir og post er heller ikke prisen så skremmende - 20 pund for 6 utgaver, 40 pund for 12!

DT 2.jpg