Møt opp presist - vi holder til i kjelleren på The Green - og starter møtet nøyaktig kl. 11:00.
 
Har du saker eller forslag til styret så send disse til styrets leder Kåre Svang senest tirsdag 7. november.
Bruk epost: qprkaare@hotmail.com
 
Har du behov for kampbilletter til QPR - Bristol City så send epost til: qprbilletter@odemark.no
 
Velkommen til årsmøte i QPR Norway.
 

Årsmøte 2023

Sted: The Green pub, Shepherds Bush (172-174 Uxbrigde Rd., London W12 7JP)

Tidspunkt: Lørdag 11. november 2023 – kl. 11:00

 

Agenda årsmøte – fra kl. 11:00 (presist):

1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Opptelling av stemmeberettiget

3. Styrets årsberetning 2022/23 (deles ikke ut - se siste Sh)

4. Regnskap 2022/23 og revisjonsberetning (deles ut på årsmøte - se også siste Sh)

5. Budsjett 2023/24 (deles ut på årsmøtet)

6. Kontingent 2024/25

7. *Innkomne forslag (frist for innsendelse er tirsdag 7. november)

8. *Valg av styre – det skal velges leder og to styremedlemmer for 2 år:

a. Styremedlem – ansvarlig nettsiden og sosiale medier

b. Styremedlem – økonomiansvarlig

9. *Valg av revisor – ett år

10. Ordet fritt

Velkommen!

Styret

 

*Vedr. pkt. 7: Forslag sendes leder Kåre Svang: qprkaare@hotmail.com

*Vedr. pkt. 8:

Styremedlem – ansvarlig nettsiden og sosiale medier:

Styret forslag: Allan Klo (1 år)

*Styremedlem – ansvarlig økonomi:

Styrets forslag: Jostein Lindbo (2 år)

*Vedr. pkt. 9:

Styrets forslag: Gunnar Schultz (1 år)