Av DAG HÅKON HELLEVIK

Billettene ble kjøpt samlet i tre salgsrunder som strakte seg fra onsdag til lørdag i forrige uke. Søndag morgen fordelte vi de 12 klientnumrene som våre sesongkort gir oss, og disse ble gitt til medlemmer som på den måten fikk anledning til å kjøpe selv.

Slik  har vi kunnet skaffe 108 av de ca 150 billettene som vi fikk forespørsler om.

Når mandag 19. mai er over har alle med sesongkort eller medlemsskap i QPR i England hatt anledning til å kjøpe fire billetter hver. Dersom det da fortsatt er billetter igjen vil disse bli lagt ut for fritt salg. De som vil kjøpe billetter på dette stadiet må følge svært godt med på qpr.co.uk, hvor salget eventuelt vil bli annonsert.

Supporterklubben har prioritert to grupper medlemmer når vi har fordelt de billettene vi har fått tak i. Dette er medlemmene av supporterklubbens sesongkortordning, samt de av dere som har latt oss disponere private medlemsnumre.
Når alle disse var tilgodesett har vi fordelt billetter i den rekkefølge folk hadde søkt. Vi fikk billetter til alle som overholdt vår opprinnelige søknadsfrist som var lørdag 10. mai, og vi klarte å hjelpe også noen av de som meldte seg etter denne datoen.
Vi har bare solgt til grupper hvor minst en deltaker var betalende medlem av den norske supporterklubben.

En problemstilling gjenstår fortsatt, og det er den fysiske utdelingen av billettene i England. Det er ikke avklart om vi kan få tak i billettene våre fredag og dele dem ut fredag kveld - eller om vi må vente til neste morgen. I så fall må vi opprette et eget norsk «billettkontor» utenfor  Wembley stadion lørdag formiddag.

Derfor er det viktig at alle som dette angår følger svært godt med på qpr.no de nærmeste dagene.

Vi håper fortsatt at vi kan følge vår opprinnelige plan om å fordele billetter på The Green Pub fredag ettermiddag, men dette er i skrivende stund ikke avklart!