Av STIAN KARLSEN

Amit Bhatia er et velkjent navn for de fleste av oss. Han har tidligere vært visestyreformann i klubben under regimet til Briatore/Ecclestone. Han fragikk den stillingen etter opprykket i 2011. Årsaken den gang var uenighet om klubbens videre vei, og en av de viktigste fanesakene til Bhatia den gangen var at han ikke kunne stå inne for den enorme økningen av billettprisene i forbindelse med opprykket til Premier League.

Slikt blir man populær av hos supporterne... 

Bhatia fremstod som den (om mulig eneste) fornuftige aktøren i sirkus Briatore, og er svært godt likt blant klubbens supportere. Dette er egentlig en "drømmesignering". Bhatia er svigersønn til stålmagnat og aksjeeier Lakshmi Mittal, og har selv en strålende vellykket karriere innen bygge/materialindustrien. 

Sunn avstand
Ruben Gnanalingam går ned som visestyireformann mens Tony Fernandes går ut i en mer perifér rolle. Eierandelene i klubben forblir uendret. 

Denne rollefordelingen vil føre til noe større avstand mellom fans og klubbens ledelse, men det kan vi tåle. Tony Fernandes var litt i overkant gjennomsiktig og aktiv på Twitter. På grensen til useriøs ved enkelte anledninger, og dette skapte stadig dårligere stemning og synkende tillit til ledelsen i klubben. 

Det var nok nå...  

Vi vil nok ikke merke den helt store forskjellen på driften av klubben, i og med at aksjefordelingen fortsatt er den samme, men noen fordeler drar denne endringen med seg.

- Vi har en styreformann som store deler av tiden er i London. 
- Vi har en styreformann som skaper optimisme med bakgrunn i økende tillit. 
- Vi unngår "støy" fra sosiale medier

Vi ønsker Amit velkommen tilbake og lykke til!