Av DAG HÅKON HELLEVIK

Bendik Baasland har med seg et reisefølge på kamp, men en av deltakerne har vært nødt til å melde forfall. 

Så hvis du har lyst og lov og mulighet, kan du kontakte Bendik direkte. Da avtaler du med ham hvordan du får tak i billetten, og hvordan dere kan gjøre opp regningen.

Send en mail til:

Bendik Baasland <bendikbaasland@gmail.com>