Vi minner om årsmøtet til supporterklubben lørdag 5.november på Two Dogs med påfølgende match; QPR vs Manchester City fra kl 1830. Vi håper at så mange som mulig stiller opp til denne ”klubbkvelden”…

AGENDA

1.Godkjennelse av innkalling og saksliste
2.Valg av møteleder
3.Gjennomgang av årsmelding for 2010/11
4.Gjennomgang av regnskap for 2010/11
5.Gjennomgang av budsjettet for 2011/12
6.Status QPR.NO
7.Status Super Hoops
8.Forslag og saker
  a.Utvidelse av styret fra 4 til 5 personer
  b.Fastsettelse av medlemskontingenten for 2012/13
  c.Andre forslag eller saker
9.Valg; Leder + 3 styremedlemmer
10.Eventuelt/ordet fritt

Har du forslag eller saker som du ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet så ber vi om å få disse tilsendt senest torsdag kveld (torsdag 3.11.11). Sendes qprkaare@hotmail.com 

Årsmøtet er ventet å vare frem til kl 15:30. Da må lokalet åpnes for andre gjester som skal se matchen som starter kl 16:00. Vi blir sittende å varme opp før toppkampen begynner kl 18:30.

Det blir en enkel servering (pizza) under årsmøtet eller rett i etterkant. Drikke kjøpes på stedet.

Velkommen!

Styret