Innledningsvis var det ni fremmøtte + tre fra styret, mens ytterligere to kom til under møtet.

Fra styret deltok: Kåre Svang, Eivind Vasstrand og Allan Klo

Agenda

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste
Møtet ble åpnet med offentliggjøring av at supporterklubben hadde fått medlem nummer 500 – Iver Tveter, 10 år gammel. Dette ble feiret med applaus – vi var på datoen for årsmøtet totalt 507 betalende medlemmer.
Selvsagt er det ny medlemsrekord, og vi er nå på 10. plass over alle medlemsklubber i Norge av totalt nær 50 klubber for britiske lag).
Godkjennelse av innkallinga og sakslista – ingen kommentarer.

2. Valg av møteleder
Kåre Svang ble valgt til møteleder.

3. Gjennomgang av årsmelding for 2010/11
Kåre Svang gikk gjennom årsmeldinga – Ingen kommentarer – godkjent.

4. Gjennomgang av regnskap for 2010/11
Eivind Vasstrand gikk gjennom regnskapet – enkelte kommentarer som det ble gitt svar på, blant annet sponsingen av Petter Vaagan Moen og sesongkortene våre inneværende sesong. I tillegg ble det fortalt litt om våre utgifter til reportasjereiser for å lage egne saker til blad og nett – noe som vi ser på som svært viktig.

5. Gjennomgang av budsjettet for 2011/12
Budsjett ble gjennomgått uten merknader - Godkjent.
Stor honnør til vår kasserer Eivind Vasstrand som gjør en solid innsats for supporterklubben. Han har stålkontroll og er ”sikker som banken”.

6. Status qpr.no
Allan Klo fortalte om status på nettstedet. Nye sider lansert i september. Problemer med forumet – ser på andre løsninger. Vi ønsker å være gode på forumet. Målet for nettsiden er én nyhet pr dag. Gode bidragsytere helt nødvendig.
Allan er en fantastisk ressurs for klubben og vi er særdeles heldig som har ham i våre rekker. Takk for at du valgte ”rette farger” en gang på 70-tallet…

7. Status Super Hoops
Siden vår redaktør Dag Håkon Hellevik har dratt til varmere strøk – les Asia (et eller annet sted – og hva fyren gjør der er ukjent for oss andre i styret – men som reportasjereise blir det ikke godkjent), ble det Kåre som orienterte litt om SH.
Vi er i den situasjon at vi nå har en fulltidsansatt redaktør (når han ikke er på reise) og DH produserer det aller, aller meste i SH. En formidabel jobb.
Vi har som mål å utgi SH minst 4 ganger i året med minimum 68 sider, maksimum 100 sier, hver gang. Vi ønsker heller å ha 4 ”fulle” nummer i stedet for 5 ”halvfulle” utgaver i året.
DH sin kapasitet er stor og vi er glade for å ha en så engasjert fyr i klubben. Et ”must”…

8. Forslag og saker

A: Utvidelse av styret fra 4 til 5 personer
Det ble vedtatt å utvide antall styremedlemmer fra 4 til 5 personer. Vedkommende som kommer inn, vil muligens få i ansvar å ta seg av billetter til kampene, reiseaktiviteter, m.m. Styret vil sammen vurdere behovet videre, men står altså fritt til å utvide.

B: Fastsettelse av medlemskontingenten for 2012/13
Medlemskontingenten ble vedtatt økt fra kr. 290,- til kr. 300,-.for sesongen 2012/13.

Ingen andre forslag eller saker var innkommet.

9. Valg - Leder + 3 styremedlemmer
Styret, bestående av Kåre Svang (leder), Eivind Vasstrand (kasserer), Dag Håkon Hellevik og Allan Klo (styremedlemmer) ble gjenvalgt. Kåre Svang og Dag Håkon Hellevik for ett år og Eivind Vasstrand og Allan Klo for to år.
Det må vurderes om det er behov for en valgkomitee bestående av en eller flere personer, som i forkant av hvert årsmøte kan se litt på utskiftninger. Styret ser på dette.

10. Eventuelt/ordet fritt
Kåre Svang fortalte om billettsituasjonen, som kan beskrives som ekstrem.
For å få tilgang til kampene må vi ut med blodpris via et billettbyrå, som til enkelte kamper krever mer enn dobbel pris for billettene. Supporterklubben sender klage til QPRs administrasjon og billettkontoret i London om denne uholdbare situasjonen.

Det kom spørsmål om supporterklubben har vurdert å øke antall andeler på sesongbilletter.
Svang besvarte dette med at det så langt ikke er blitt vurdert.

Sponsing av spiller:
Petter Vaagan Moen regnes som en tapt sak, da han etter all sannsynlighet forsvinner ut av QPR. Vi går derfor inn for å sponse en av de nye spillerne som kommer inn i januar.
Frode Rekve gis mandat til å ta seg av det praktiske rundt dette.

I 2014 har supporterklubben 25-års jubileum. Steinar Engebretsen får ansvaret for å trekke i trådene.

Etter dette ble det en oppvarmingskamp før QPR – Man City kom på Two Dogs' storskjerm. God kamp, godt øl og god stemning!
Til sammen var ca 20-25 QPR supportere innom i løpet av dagen/kvelden.


Kåre Svang
Leder