Vi oppfordrer alle som er i London  til å stille på årsmøtet. En fin oppladning til kampen mot Charlton senere samme dag.

Innspill og forslag til årsmøtet sendes til Kåre på tlf. 92 43 57 37 eller qprkaare@hotmail.com  
Fristen for forslag/innspill er satt til 20 november.
 

ÅRSMØTE 2013

Springbok pub (v/Loftus Road) – lørdag 23.november kl. 10:00 – 12:00
(Dørene åpnes kl. 10:00 - møtet begynner kl. 10:15 presist)

AGENDA:

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Årsmelding 2012/13 v/Kåre
4. Regnskap 2012/13 v/Eivind
5. Budsjett 2013/14 v/Eivind
a. Medlemskontingent for 2014/15 – Forslag: Uforandret
6. Forslag og saker
a. Opprettelse av varamedlem til styret – 1 person
b. Innspill og forslag fra dere – frist 20. november
7. Valg – det skal velges to personer for to år:
a. Kasserer – Eivind Vasstrand har sagt ja til gjenvalg.
b. Styremedlem – Allan Klo ønsker ikke å fortsette. Forslag på ny: Stian Karlsen.
c. Varamedlem (hvis vedtatt) – Forslag på: Allan Klo
8. Supporterklubben 25 år i 2014. Hva skjer?? Kort status v/Kåre
a. Prosjekt historiebok – «Supporterklubben gjennom 25 år» – kort status v/Dag H.
9. Eventuelt /ordet fritt
a. Ordningen med sesongkort – kort status v/Dag Håkon
b. Sponsorordningen, Andy Johnsson – kort status v/Eivind
c. Annet??
10. Klart for kamp; QPR vs Charlton - kampstart kl. 1500
a. Bestilte kampbilletter deles ut kl. 1200-1230

Årsmøtet er i pubens 2. etasje. Vi henstiller alle om å komme til kl. 1000. Springbok pub er da kun åpen for oss. Vi deler ut to bonger med drikke til hvert medlem. Disse kan kun benyttes mens årsmøtet pågår.  VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET!!

Spørsmål/info: Kåre, tlf. 92 43 57 37 el qprkaare@hotmail.com