Av STIAN KARLSEN

Apostrofen i Queen´s Park Rangers er nok i sin helhet borte, men sannheten og røttene til navnet er med apostrof. Vi er historisk sett Queen´s Park Rangers. 

Opprinnelsen
Queen´s Park Rangers ble dannet i 1882 av unggutter på Droop Street Board School. Guttene var medlemmer av St. Jude´s Institute og de brukte instituttet som klubbens hovedkvarter. I de første årene ble derfor klubben kalt St. Judes.

Navnet Queen´s Park Rangers ble valgt da de slo seg sammen med et annet lag kalt Christchurch Rangers i 1886. De kalte seg Queens Park Rangers fordi flesteparten av spillerne kom fra Queen´s Park-distriktet.

Dronning Victoria
Årsake til apostrofen er som nevnt at klubben ble grunnlagt med bororparten av spillerne fra området Queen´s Park. Denne parken fikk navnet sitt til ære for Dronning Victoria, altså én dronning og dermed skrives det med apostrof. 

Når forsvant den?
Apostrofen har blitt brukt sporadisk opp gjennom tidene, men mye tyder på at den "offisielt" forsvant i 1967. Ron Phillips var klubsekretær i QPR i perioden 1966-89. Han besluttet at kampprogrammet måtte endres drastisk etter at han kom til klubben i 1966. Han følte at "folderen" som da ble utgitt var langt under standarden som krevdes da QPR endelig begynte å oppleve suksess. 

Totalbildet ble at han også fjernet apostrofen i klubbnavnet, helt uten tanke på opprinnelsen. Det var først og fremst det estetiske uttrykket på kampprogrammet Ron Phillips var på jakt etter. Siden har aldri apostrofen figurert på kampprogrammene i W12. 

Den hang derimot lenge igjen i mange av borteprogrammene og man skrev nesten 1980 før den også var helt historie her. Vi ender diskusjonen med å si at WE ARE QPR! 

U R´sss