QPR NORWAY

 


 

ÅRSMØTE 2018

Sted: Queens Tavern (tidl. Springbok) vis a vis Loftus RoadShepherds Bush  

Tidspunkt: Lørdag 10. november 2018 kl. 10:00 – 12:00 
 

Agenda årsmøte:  

 1. 1. Valg av møteleder og referent  

 1. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Opptelling av stemmeberettigete 

 1. 3. Styrets årsberetning 2017/18 (deles ikke ut - se siste Sh) 

 1. 4. Regnskap 2017/18 og revisjonsberetning (deles ut på årsmøte - se også siste Sh) 

 1. 5. Budsjett 2018/19 (deles ut på årsmøtet) 

 1. 6. Kontingent 2019/20 

 1. 7. Innkomne forslag frist for innsendelse er 20. oktober 

 1. 8. Valg av styre – det skal velges leder og to styremedlemmer for 2 år: 

 1. a. Leder 

 1. b. Styremedlem – redaktør Superhoops 

 1. c. Styremedlem – billettansvarlig  

 1. 9. Valg av revisor 

 1. 10. Eventuelt /ordet fritt  

Tekstboks