QPRNorwaylogo_182x179.pngQPR NORWAY
ÅRSMØTE 2019
Sted: The Green – 172-174 Uxbrigde Rd., Shepherds Bush  
Tidspunkt: Lørdag 26. oktober 2019 kl. 10:00 – 12:00

Agenda årsmøte:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Opptelling av stemmeberettigete
 3. Styrets årsberetning 2018/19 (deles ikke ut - se siste Sh)
 4. Regnskap 2018/19 og revisjonsberetning (deles ut på årsmøte - se også siste Sh)
 5. Budsjett 2019/20 (deles ut på årsmøtet - se også siste Sh)
 6. Kontingent 2020/21
 7. Innkomne forslag frist for innsendelse er 22. oktober
 8. Valg av styre – det skal velges to styremedlemmer for 2 år:
  1. Styremedlem – Økonomiansvarlig
  2. Styremedlem – Nettsideansvarlig
 9. Valg av revisor
 10. Eventuelt /ordet fritt

Innsendelse av forslag/saker gjøres til leder Kåre Svang: qprkaare@hotmail.com