Årets årsmøte avholdes digitalt på plattformen Teams. En plattform garantert mange har blitt kjent med, og mye av årsaken til det er at den er svært enkel og intuitiv. 

Alt man trenger er å klikke på linken under for å delta. Teams kan lastes ned som app på telefon eller PC, men kan også åpnes direkte i nettleseren. 

Dag: Tirsdag 8 desember 
Tidspunkt: 19:00-20:30

Link til årsmøte på Teams

Agenda årsmøte:

1.     Valg av møteleder og referent

2.     Godkjenning av innkalling og dagsorden. Opptelling av stemmeberettiget

3.     Styrets årsberetning 2019/20 (se siste Sh)

4.     Regnskap 2019/20 og revisjonsberetning (se også siste Sh)

5.     Budsjett 2020/21 (se også siste Sh)

6.     Kontingent 2021/22

7.     Innkomne forslag 

8.     Valg av styre – det skal velges leder og to styremedlemmer for 2 år:
a.     Leder – Kåre Svang har sagt ja til gjenvalg
b.     Styremedlem – redaktør Superhoops – Dag Håkon Hellevik har sagt ja til gjenvalg
c.     Styremedlem – tur og billettansvarlig – Lars Ødemark har sagt ja til gjenvalg

9.     Valg av revisor

10.  Eventuelt /ordet fritt

Kåre Svang: qprkaare@hotmail.com
Vi håper så mange som mulig har anledning til å bli med på dette helt spesielle årsmøtet

Velkommen!

Styret  

 

Alle dokumentene til gjennomgang på årsmøtet ble publisert i den siste utgaven av Superhoops.