Det er mye jobb med purring. Sesongens medlemskap koster kr 290,-. I år kan du også betale for familiemedlemskap til kr 450,-. Dette gjelder for en voksen person og inntil 3 barn under 16 år.  Husk å påføre navn på hvem medlemskapet gjelder for.
Ønsker du ikke å være medlem i supporterklubben ber vi om at du sender oss en mail. Da strykes du fra våre lister. Send en mail til qprkaare@hotmail.com .


Adresseendringer
En STOR oppfordring fra oss i supporterklubben – vennligst gi oss melding dersom du flytter og endrer adresse. Vi bruker masse tid og energi på å spore dere opp når Super Hoops kommer i retur. Dette er unødvendig.
Sende en mail til qprkaare@hotmail.com, så lover vi å endre din adresse.