logo.jpg

The official 

QUEENS PARK RANGERS 

Supporters club of Scandinavia

 

ÅRSMØTE 2015

 

Springbok pub, (vis a vis Loftus Road)

 Lørdag 7.november kl. 10:00 - 12:00

(Dørene åpner kl.09:30)


 
Agenda:
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Årsmelding 2014/15 (se siste nr. av Superhoops - den vil ikke bli delt ut på     årsmøtet)
4. Regnskap 2014/15 (se siste nr. av Superhoops - deles ut på årsmøtet)
5. Budsjett 2015/16 (se siste nr. av Superhoops - deles ut på årsmøtet)
6. Forslag og saker

  • Medlemskontingent 2016/17 - styret foreslår ingen endring (kr 300,-/450,-)
  • Forslag til vedtekter for supporterklubben (se siste nr. av Superhoops - deles ut på årsmøtet)
  • Forslag om endring av supporterklubbens navn
  • Eventuelt innsendte saker (ny/utvidet frist for innsendelse av saker er lørdag 31. oktober)

7. Valg

  • Valg av styremedlem/økonomiansvarlig for 2 år - Eivind Vasstrand har sagt ja til en ny periode
  • Valg av styremedlem/nettansvarlig for 2 år - Stian Karlsen har sagt ja til en ny periode

8. Eventuelt

Ordningen med sesongkort - orienteringssak 

Har du forslag på saker som du ønsker fremmet til årsmøtet må styret ha mottatt skriftlig orientering om dette senest lørdag 31. oktober.
Dette gjelder også forslag på kandidater til vervene som styremedlem.
 
Innsendte forslag og eventuelle spørsmål - rettes til leder Kåre Svang; qprkaare@hotmail.com eller tlf. 92435737.
 
Vel møtt i London.
 
Kåre S.