logo.jpg

The official

QUEENS PARK RANGERS

Supporters club of Scandinavia

 

ÅRSMØTE 2014

 

Blue and White Bar, Loftus Road Stadium

 lørdag 18.oktober kl. 1845 - 2000

(Dørene åpnes kl. 1800 - årsmøtet starter kl. 1845 – arrangement starter kl. 2000)

 

 

AGENDA:

 

 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

 2. Valg av møteleder

 3. Årsmelding 2013/14

 4. Regnskap 2013/14

 5. Budsjett 2014/15

 6. Medlemskontingent 2015/16

 7. Forslag og saker

  1. Styret vil ovenfor Årsmøtet foreslå avvikling av varamedlemsordningen og i stedet velge inn en revisor.

 8. Valg – det skal velges; leder, to styremedlemmer og ett varamedlem/revisor for 2 år:

  1. Leder (Kåre Svang har sagt ja til gjenvalg for ny periode).

  2. Styremedlem/redaktør Sh (Dag Håkon Hellevik har sagt ja til gjenvalg for ny periode).

  3. Styremedlem (Steinar Engebretsen tar ikke gjenvalg).

  4. Varamedlem (Allan Klo ønsker å gå ut av stillingen som varamedlem ett år før tiden).

  5. Revisor (Styret foreslår Steinar Engebretsen som revisor)

 9. Eventuelt /ordet fritt

  1. Ordningen med sesongkort – kort status.

  2. Kort oppsummering av vårt 25 års jubileum.

 

Årsmøtet holdes også i år i London, men denne gangen er vi i Loftus Road Stadium sine lokaler – baren under tribunen The Loft. Dørene åpnes kl. 1800 og årsmøtet starter kl. 1845. Fra kl. 2000 blir det et arrangement med gjester og matservering. Inngangsbilletten her koster kr 200/£ 20 pr pers.

Har du forslag eller saker du ønsker skal tas opp på årsmøtet ber vi om at disse er oss i hende innen 15. oktober. Det samme gjelder innspill på kandidater til de valg som skal foretas, se pkt. 7.

VELKOMMEN TIL LONDON!!

Spørsmål/info: Kåre, tlf/sms: 92 43 57 37 el qprkaare@hotmail.com