QPR Norway  

 QPRNorwaylogo_173x170.png  
  Årsmøte 2022 

 

Sted: Blue & White Bar, Loftus Road Stadium, London 

 

Tidspunkt: Fredag 4. november 2022 Kl. 18:00 – 19:30 (dørene åpnes kl. 17:00) 

 

Fra kl. 19:30 – 22:00: er det servering av mat og opplegg med masse QPR gjester 

Blant gjestene er: Richard Langley, Ryan Kolli (17 årig stortalent), Alex Carroll (akademisjef i QPR), Nick London (kommenterer alle QPR-kamper) og Andy Sinton (klubblegende). 

 

Blue & White Bar åpner kl. 17:00 

 

Påmeldingsfrist: 23. oktober For mer info – se nettsiden qpr.no 

 

Agenda årsmøte – fra kl. 18:00 (presist) 

 1. Valg av møteleder og referent  

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Opptelling av stemmeberettiget 

 1. Styrets årsberetning 2021/22 (deles ikke ut - se siste Sh) 

 1. Regnskap 2021/22 og revisjonsberetning (deles ut på årsmøte - se også siste Sh) 

 1. Budsjett 2022/23 (deles ut på årsmøtet) 

 1. Kontingent 2023/24 

 1. Innkomne forslag frist for innsendelse av saker er 30. oktober 

 1. Valg av styre – det skal velges leder og to styremedlemmer for 2 år: 

 1. Leder QPR Norway 

 1. Styremedlem ansvarlig Superhoops 

 1. Styremedlem – ansvarlig billetter og turer 

 1. Valg av revisor 

 1. Eventuelt /ordet fritt  

 

Innsendelse av forslag/saker gjøres til leder Kåre Svang: qprkaare@hotmail.com 

Forslag på kandidater til styre sendes Allan Klo: alla-k@online.no  

 

 

Velkommen! 

 

Styret