Av DAG HÅKON HELLEVIK

Og bare for å ha sagt det: Dette er ikke vår nye spiss som skal gå i spann med Charlie Austin. Hvis vi ender opp med Lex Mitior på laget er det i aller  høyeste grad fordi vi trenger hjelp i forsvar.

Heller ikke artikkelforfatteren hadde hørt om ham før han dukket opp i onsdagens utgave av avisa The Telegraph. Utgangspunktet er trusselen om at QPR kan bli idømt millionbøter av Football League hvis vi skulle rykke ned fra PL til våren - fordi vi så til de grader har sprengt grensene for underskudd etter reglene for Financial Fair Play. Regnskapene våre for 13/14 er riktignok ikke offentlige ennå, men de skal komme i løpet av november og de er ikke ventet å se pene ut.

Ligaens regler har vært at bøtene skulle beregnes ut fra brudd på paragrafer som tillot et underskudd på 8 millioner pund per år. I forrige uke vedtok imidlertid klubbene i Championship å endre dette til en grense på 39 millioner over tre år. Heller ikke det er nok for et QPR som forventes å presentere et tap på 50 millioner for 13/14-sesongen, men i tillegg kommer at klubber som rykker opp kan øke grensen med 22 millioner for hvert år de har tilbrakt over Championship-nivå.

Tony Fernandes har tidligere sagt at han vil gå til sak mot The Football League dersom QPR ilegges en bot han ikke aksepterer, en sak juridiske eksperter har ment at klubben hadde dårlige odds for å vinne. Risikoen da er at Football League kan nekte oss opptak, slik at vi tvinges ned i non-league og til nivå 5. Hele problemstillingen blir i første omgang uaktuell dersom vi unngår nedrykk fra PL til våren, men alle parter har likevel brukt endel energi på å forberede seg på eventualitetene.The Football League har blant annet gjort det klart at den ferske regelendringen vil gjelde fra sesongen 16/17 og ikke fra 13/14, som er den sesongen QPR risikerer bli dømt etter.

Det er her Lex Mitior kommer inn, forklarer The Telegraph. Begrepet er latin og betyr noe sånt som «mildeste lov». Utgangspunktet er et prinsipp om at dersom noen er tiltalt for en forbrytelse som dekkes av to motstridende lovbestemmelser, så har han krav på å bli dømt etter den bestemmelsen som gir ham den mildeste straffen.

Prinsippet om at ingen lover skal ha tilbakevirkende kraft er laget for at han som gjør noe i dag som faktisk er tillatt i dag ikke skal kunne dømmes senere fordi det kommer et forbud i morgen. Her er imidlertid situasjonen motsatt. Det QPR gjorde i går og som var forbudt i går er langt på vei tillatt i morgen, og hvor er da rettferdigheten i at vi skal bli dømt for det? Når lovbestemmelsen endres er det jo fordi lovgiveren mener at den nye loven er riktigere enn den gamle, så hvorfor skal vi da vurderes etter den gamle?

Det er denne tankerekken QPRs jurister nå har begynt å snekre sammen et forsvar rundt, skriver The Telegraph. Avisen henviser til at Lex Mitior allerede er benyttet innen idretten. Det har vært dopingsaker hvor et middel ble tatt av lista med virkning fra en dato som i noen tilfeller har blitt liggende mellom forbrytelsen og utferdigelsen av straffen. Hvor er da rettferdigheten i at han som brukte middelet i går skal straffes, mens han som bruker middelet i dag ikke engang blir tiltalt, for nå er det jo lov?

Avisens konklusjon er at QPRs mulighet til å vinne fram i et søksmål mot en eventuell bot er betydelig bedre nå enn den var bare for noen dager siden. Den enkleste løsningen på problemet er imidlertid  ikke å rykke ned fra Premier League for da faller hele den vemmelige problemstillingen bort. 

Men: Du som øynet et kortsiktig håp om nettopp dette da du leste overskriften på denne artikkelen må vi likevel skuffe. Lex Mitior kan ikke redde oss fra nedrykk til The Championship dersom sesongen skulle fortsette å gå i dass. Men han kan redde oss fra nedrykk til The Conference, og det er da sannelig bryderiet verd det også!