Av DAG HÅKON HELLEVIK

Fem år etter at klubben i 2013 gikk ut med høy sigarføring og forkynte at det skulle bygges et «New Queens Park» stadion i Old Oak like nord for Shepherds Bush, har det ikke skjedd annet enn at flere og flere potensielle stadiontomter er blitt tatt i bruk til andre formål. I Old Oak skar det seg åpenbart med en av grunneierne, klubbens tidligere sponsor Car Giant, og langs Wood Lane i White City har det skjedd tre store utbygginger på områder som ville passet som hånd i hanske, men hvor klubben aldri har vært inne i bildet. Det siste er det store John Lewis-bygget som er en utvidelse av Westfield kjøpesenter.

Da det svært nedslitte Linford Christie friidrettstadion kom inn i bildet for to år siden ga QPR uttrykk for at man ikke ville gjøre noen fremstøt utad før alle lokale berørte interessenter hadde vært tatt med på råd. Dette har nå åpenbart skjedd, for denne uken gikk klubben bredt ut mot supportermiljøet for å overbevise alle om at vi trenger en ny stadion. QPR vil ikke være finansielt bærekraftig uten, får vi vite. Argumentene spenner fra det vi alle opplever på kamp, at stadion er så ukomfortabel at det er vanskelig å rekruttere nye fans, til noe vi har et litt mer perifert forhold til, nemlig at det er umulig å utnytte Loftus Road kommersielt utenom kampdag. En grunn er at lokalene er trange og lite egnet, en annen grunn er at det ikke finnes parkeringsplasser som eksempelvis deltakere på en konferanse kan benytte på vanlig dagtid.

Også mulighetene for å utvide Loftus Road drøftes i dokumentet, men avskrives som urealistiske. En ny stadion på samme sted vil måtte bygges etter dagens regler og vil kreve tre ganger så mye plass som de 18 mål med grunn dagens anlegg legger beslag på. En utbygging vil kreve all plass ut mot Loftus Road i øst og mot Ellerslie Road i sør, samt det meste av det som i dag er Jack Tizard School i vest. Det vil handle om å rive omlag ett hundre boliger. Det vil aldri politikerne gå med på, og det ville dessuten koste uhåndterlig mye bare i tomtekjøp slår klubben fast.

QPR satser nå på at kommunen, som faktisk eier Linford Christie Stadion, vil la klubben bygge her i bytte mot et flerbruksprosjekt som vil komme annen idrett i nærmiljøet til gode. Går ikke dette igjennom vil det være umulig for QPR å fortsette å ha tilhold i London W12 får vi vite, med mindre vi slår oss til ro med en tilværelse på lavbudsjett i ligaens lavere divisjoner.