Av KÅRE SVANG

Endelig har vi klart å få pakket og sendt ut medlemskortene til de av dere som har betalt årets medlemskontingent. Dere bør ha mottatt medlemskortet i løpet av neste uke. Jeg beklager sterkt at dere ikke fikk medlemskortet før jul, slik plan var. På vårt neste styremøte vil vi trekke ut to personer blant de som har betalt og disse vil motta hver sin QPR matchtrøye av enten Karl Henry eller Conor Washington.

De som ennå ikke har fornyet sitt medlemskap for 2016/17 sesongen vil få en påminnelse om dette i posten neste uke.<<
Eller de kan ta kontakt med Eivind Vasstrand - eivind.vasstrand@akersolutions.com

Innbetaling av kontingent kan skje på konto 0532 39 04083 - husk å merke innbetaling med navn.

Mvh

Kåre Svang
Leder