Av DAG HÅKON HELLEVIK

Styret vedtok dette i oktober, og investeringen ble formelt godkjent at QPRs finansielle partner i november.

Det fysiske arbeidet på treningsanlegget har allerede startet, og planen er å ta anlegget i bruk i  løpet av 2022/23-sesongen. Kostnadene er beregnet til 20 millioner pund. En tredel av dette er samlet inn gjennom et obligasjonslån hvor klubbens supportere var invitert til å delta. Det øvrige finansieres av klubbens eiere. De 6,8 millionene QPR ønsket å få inn på denne måten ble ganske raskt fulltegnet. Styret mener at dette i høy grad faller inn under supporterklubbens formål, som er å støtte klubben. Treningsanlegget vil bety betydelig bedre arbeidsforhold for klubbens spillere på alle nivåer, og vil derfor ha stor betydning for klubbens fremtidige drift.

 «The QPR Bond» - QPR-obligasjonene - er et lån over fem år. Det betyr at klubben forplikter seg til å betale pengene tilbake når tiden er utløpt. Det er imidlertid en betydelig finansiell usikkerhet knyttet til et slikt lån. Engelske fotballklubber under PL-nivå er ikke «sikre som banken». Vi kan for eksempel risikere at klubben ber om å få lånet forlenget eller ber om å få nedbetalingen avkortet. På bakgrunn av denne usikkerheten har styret valgt den gylne regelen for alle småinvestorer – at vi ikke skyter inn mer penger enn vi har råd til å tape. QPR Norways kassabeholdning ved utgangen av siste regnskapsår var 102.000 kr, og av dette har vi kjøpt obligasjoner for omlag 18.000 kr.

Mens lånet løper er vi lovet 8 prosent renter. 5 prosent vil komme som kontantutbetaling, 3 prosent som QPR-cash som eksempelvis kan brukes i klubbsjappa eller i billettkontoret. Dersom QPR rykker opp i PL i løpet av lånets løpetid er vi lovet en bonus på 25 prosent.

Fordi QPR Norway ikke er en registrert bedrift med eget organisasjonsnummer har vi måttet registrere investeringen på en privatperson. Dag Håkon Hellevik står som formell innehaver av supporterklubbens obligasjoner.