Av Dag Håkon Hellevik

Supporterklubben hadde 12 sesongkort på Loftus Road i 2013/14, og vi håper å utvide til ca 16-18 for 2014/15. Foreløpig har imidlertid ikke box office i London startet salget av nye sesongkort, og derfor vet vi heller ikke hvor mange flere vi får kjøpt.

Når dette er klart - ca 1. juli - vil vi vite hvor mange av supporterklubbens medlemmer som vil kunne få kjøpe andeler i den norske sesongkortordningen. Deretter vil disse få en frist på ca to uker til å bestille innenfor det antallet plasser vi får. Denne fristen vil løpe til omlag 10. juli, og først etter den tid vil vi kunne ha kampbilletter til salgs for andre supporterklubbmedlemmer.

Alle som har søkt om medlemsskap i vår norske sesongkortordning vil i løpet av få dager få en email med nærmere detaljer om frister og prosedyrer. Alle andre må vente på nyheter på qpr.no en eller annen gang midt i juli.