AV KÅRE SVANG

Leder av supporterklubben Kåre Svang ønsket innledningsvis velkommen til årsmøtet. For andre gang på rad ble årsmøtet holdt i London og Kåre bekjentgjorde samtidig at årsmøte for 2014 også ville bli holdt der – da sammenholdt med feiringen av vårt 25-års jubileum. 

I forkant av årsmøtet ble det utdelt årsmelding og regnskap for 2012/13 og budsjett for 2013/14 – i tillegg til dagens agenda. Det ble også utdelt to bonger til hvert medlem for bruk til forfriskninger. Følgende punkter ble gjennomgått:

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste
Innkallingen til årsmøtet var blitt kjent både i Sh no 110 og på qpr.no. I tillegg hadde alle som hadde kjøpt billetter til kampen mot Charlton gjennom supporterklubben blitt oppfordret til å møte og agendaen vedlagt. Det var ingen bemerkninger til hverken innkallingen eller saksliste.

2. Valg av møteleder
Kåre ble valgt til møteleder.

3. Årsmelding 2012/13
Årsmeldingen stod på trykk i Sh no 110. Kåre dro igjennom hovedpunktene om virksomheten til supporterklubben. Først og fremst er vi takknemlig for den støtten medlemmene viser oss ved å betale kontingenten år etter år. Vi satte ny medlemsrekord i år også – 598 betalende medlemmer for 2012/13. Dette er 48 flere medlemmer enn budsjettert med.

Det ble sagt litt om både nettsiden vår qpr.no og Superhoops – og de tilstedeværende på årsmøtet gav både muntlig og applauderende honnør til Allan Klo og Dag Håkon Hellevik som tidligere denne måneden fikk utmerkelser av Supporterunionen for Britisk fotball for jobben som blir gjort med henholdsvis nettsiden qpr.no og Superhoops. Mange hyggelig ord og vel fortjent.

Det er skrevet en omfattende årsmelding som er trykket i Sh 110. Det vises til denne for ytterligere kommentarer til supporterklubbens drift siste år. I tillegg omtales noen av punktene senere i dette referatet.

4. Regnskap 2012/13
Eivind Vasstrand gjennomgikk regnskapet for perioden. Dette gav et overskudd på kr 12 799. I tillegg ble det avsatt kr 5000,- til kommende års jubileum. Supporterklubbens egenkapital i frie midler pr 31.7.13 var kr 63 931,-. Supporterklubbens økonomi anses som god. Det var ingen bemerkninger til regnskapet eller klubbens økonomi. Leder Kåre Svang opplyste at klubbens omsetning på ca. 200 000,- årlig gjør at det er naturlig å vurdere revisor.  Regnskapet ble godkjent uten bemerkninger.

5. Budsjett 2013/14
Eivind Vasstrand gjennomgikk styrets forslag for kommende års budsjett. Her tas det høyde for et tilsvarende antall medlemmer som det vi endte på i siste periode – ca. 600. Det ville være en barriere som brytes dersom vi skulle passere 600 medlemmer. Medlemsinntektene våre er så å si eneste inntekt til supporterklubben, slik at all vår virksomhet styres ut fra dette. Det blir budsjettert med et underskudd på kr 3000,- for kommende år. Bakgrunnen for dette er at vi skal ha markeringer av 25-års jubileum og dette vil koste noen penger. I dette underskuddet er det da bakt inn en overføring på kr 5000,- til dette jubileet – slik at reelt sett budsjetterer vi med et overskudd på kr 2000,-.

Årsmøtet gav sin støtte til å kunne budsjettere med et lite underskudd – også med bakgrunn i vår solide egenkapital. Styret minner imidlertid om at vårt formål er at også jubileumsarrangementene i utgangspunktet skal gå i null, men at vi må ta litt høyde for kostander med gjester til arrangementene. Budsjettet ble godkjent uten kommentarer.

Det kan også nevnes at medlemskontingenten forårsmøteperioden 2014/2015 ble vedtatt holdt uendret, kr 300,- for enkeltmedlem og kr 450,- for familiemedlemsskap.

6. Forslag og saker
Det var ingen innkomne saker eller forslag til årsmøtet. Fristen for innlevering var annonsert i Sh no. 110 – i tillegg til qpr.no – og satt til 20.november.

Styret fremmet deretter et forslag om å opprette en varamedlemsplass i styret og fremmet forslag om dette. Det var ingen kommentarer eller bemerkninger til dette og ble vedtatt. Styret er dermed utvidet med en varamedlemsplass. Styret består nå av: Leder, Kasserer, tre styremedlemmer og altså et varamedlem.

7. Valg – det skal velges to personer for 2 år:
a. Kasserer – Eivind Vasstrand ble enstemmig gjenvalgt for en ny periode på to år. Ingen motkandidater eller innsigelser.

b. Styremedlem – Allan Klo hadde bedt om avløsning fra sitt verv som styremedlem. Allan overlot 1. juli i år ansvaret for nettsiden vår qpr.no til Stian Karlsen og har siden jobbet med å sette Stian inn i jobben. Allan har vært en av «bærebjelkene» i supporterklubben i mange år og vi takker han av for alle timene han har lagt ned i sitt arbeid. Styrets forslag på nytt styremedlem var Stian Karlsen – redaktør for nettsiden vår – og han ble enstemmig valgt. Stian presenterte seg kort for årsmøtet.

c. Varamedlem – Styret fremmet forslag om å bekle denne posisjonen med avtroppende styremedlem – Allan Klo. Dette fordi vi fortsatt ønsker å ha Allan med oss i rekkene, dog i en litt fjernere posisjon. Det var ingen motkandidater og Allan Klo ble valgt inn som supporterklubbens første varamedlem. Det er viktig for klubbens styre å fortsatt ha tilgang på Allans kunnskap og formidlingsevne.

8. Supporterklubben 25 år i 2014
Kåre fortalte kort om supporterklubbens planer om det kommende 25-års jubileumet. Vi feirer 25 år den 4. juli 2014 og dette vil vi selvsagt markere. Først og fremst blir det en ordentlig fest lørdag 31. mai 2014 – i etterkant av Supportercupen. Da har vi leid bakrommet på Two Dogs i Oslo. Vi håper på en hyggelig kveld med gjester og fotballprat hele kvelden og deler av natta. Kanskje har vi noe å feire fra cupen også?? Neste høst feirer vi oss ytterligere en gang – i forbindelse med fellestur til London og årsmøtet i supporterklubben. Vi er allerede nå i dialog med personer i QPR for å kunne holde årsmøtet og jubileet på Loftus Road. Dato vil selvsagt ikke bli klar før neste sesongs terminliste foreligger i slutten av juni, men det må være lov til å drømme om en weekend med premier league fotball. Vi satser imidlertid på at tidspunktet blir innenfor medio oktober til medio november, men dette blir ikke fastlagt før terminlisten foreligger.  Andre former for markering av 25-år vil skje gjennom konkurranser, nye tøffe t-shirt skal produseres og kanskje kommer det mer. Vi er jo 25 år!!!

Et prosjekt som vi har startet opp med allerede er å lage en historiebok om supporterklubbens 25-årige historie. Dag Håkon Hellevik orienterte om status for dette forholdsvis omfattende prosjektet. Noen fakta – vi er avhengig av å ha forhåndsolgt en del bøker før vi tør å starte prosjektet med trykking. Boka vil bli på ca. 250 sider, prises til ca. kr 325,- og opplaget vil være ca. 250 bøker. Boka skal lanseres på 25-års jubile den 31. mai 2014. Dag Håkon og Allan leder prosjektet og har med seg Kåre på sidelinjen. Har du bilder eller gode historier fra turer eller fellesarrangement som supporterklubben har arrangert så vil vi gjerne ha dette. De som forhåndsbestiller boka får navnet sitt trykket inni boka og vil kunne kjøpe boka til en noe redusert pris.

9. Eventuelt /ordet fritt
Ordningen med sesongkort – Dag Håkon redegjorde for dette. Vi har 12 sesongkort på South Africa Road og så langt i sesongen er det meste solgt. Vi forventer imidlertid å sitte igjen med noen usolgte billetter i forbindelse med kommende midtukekamper og julekamper. Likevel er vi svært godt fornøyd med denne ordningen og ved god hjelp av Dave Thomas så fungerer det meget godt. Men vi er avhengig av hans bidrag.

Sponsing av spiller Andy Johnson – Årets spiller som supporterklubben sponser er Andy Johnson. Forrige sesong var interessen laber blant våre medlemmer, noe som gjorde at supporterklubben fikk et utlegg på noen tusen kroner. I år prøvde vi oss litt frem og etter liten interesse innledningsvis har det tatt seg stort opp og vil trolig bli selvfinansierende denne sesongen. Det er vi glade for. Det er fortsatt ikke for sent å bli med her.

T-shirts 25 års jubileumet – Vi lanserte en t-shirt konkurranse i begynnelsen av sesongen, med frist 1. desember. Det har kommet inn forslag fra 4-5 personer og til sammen ca. 10 forslag på t-shirt utseende. Vi skal velge en vinner og deretter sette i gang produksjonen. Disse skal være klare i forkant av Supportercupen 2014 (spilles den 31. mai).

Sykkelprosjektet – Kåre nevnte sykkelprosjektet som vårt medlem Ole Herman Larsen har i gangsatt. Han skal sykle fra Oslo til Loftus Road for å følge sesongens siste hjemmekamp dersom QPR har rykket opp til premier league. Han ønsker sykkelfølge og flere har meldt seg. Supporterklubben følger opp denne ideen med klubben i W12 og dette kan bli en «big happening» om gutta på banen gjør sin del av jobben.  Da gjenstår det å se om Ole Herman & gutta gjør sin del.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 1145. Da var de tilstedeværende klare for kamp mot Charlton og fikk i liten grad med seg hva ordstyreren berettet om. Redaktør Hellevik hadde fått tatt alle sine bilder og svelget unna sin andre Farris for dagen, og da kasserer Vasstrand gikk til baren for å gjøre opp regningen for innleverte bonger – skjønte alle at årsmøtet (dessverre??) var over for denne gang.

Takk for oppmøtet til dere alle – det er veldig hyggelig at dere stiller opp.


Kåre Svang
Leder