Supportercupen 2020 ble avlyst på grunn av koronapandemien. Det var nok ikke mange som den gang tenkte at situasjonen ville være omtrent den samme ett år senere. Det er den utrolig nok... 

Supporterunionen sier at avlysningen ikke er endelig for hele kalenderåret 2021, men at det ikke lar seg gjennomføre arrangementet så tidlig som første helgen i juni. Det vurderes fortløpende om det er muligheter for å arrangere supportercup på høsten. Fasit er at man følge med på hvordan gjenåpningen av samfunnet generelt går utover våren. 

Om det er et plaster på såret vites ikke, men 22 april er det mulig å delta på nettmøte med tidligere Chelsea-spiller Erland Johnsen og delta på Quiz i regi av Supporterunionen. 
Les mer her!