Møtet holdes i forkant av kampen mot Reading på Springbok pub, like ved Loftus Road fra 0930-1100.
Eierne av Springbok har latt oss få låne 2. etasje i dette tidsrommet, og da er det altså kun supporterklubbens medlemmer som slipper inn. Etter dette er lokalet åpent for alle.

Vi håper på god oppslutning om møtet og en flott oppladning til kampen. Kampstart mot Reading er for øvrig kl 1330

Saksliste

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder

3. Årsmelding 2011/12

4. Regnskap 2011/12

5. Budsjett 2012/13

6. Forslag og saker
Frist innsendelse er 20. okt. til Kåre

7. Valg – det skal velges to personer for 2 år:
Leder - Kåre Svang
Styremedlem - Dag Håkon Hellevik
Begge har sagt ja til gjenvalg. Evt. andre forslag bes sendt inn innen 20. oktober.

8. Eventuelt /ordet fritt
Ordningen med sesongkort - status
Sponsorordningen – kort info
Supporterklubben 25 år i 2014

9. QPR vs Reading – årsmøtet avsluttes kl 11:00

Vi ordner en matbit. Drikke betales av hver enkelt.

Velkommen!