Når det gjelder nettsidene, så jobber vi med en ny og mer moderne variant som forhåpentligvis blir klar innen begynnelsen av oktober.

Vi jobber dessuten med å produsere medlemskort til medlemmene, der den nye logoen naturlig nok vil få en sentral plassering.

Om du ønsker bilde på medlemskortet, må dette sendes som e-post til undertegnede.